Ali želi vlada Mira Cerarja z vzpostavitvijo Azilnega doma v Velenju nekomu omogočiti dober zaslužek?

Aktualno, Dogodki

Ali je Ministrstvo za notranje zadeve prejelo kakšno naročilo, da začne pogajanja za vzpostavitev izpostave Azilnega doma v Velenju s točno določenim lastnikom prostorov, ki je sicer tudi družinski prijatelj Zorana Jankovića?

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na ministrico za notranje zadeve mag. Vesno Györkös Žnidar naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z namero vzpostavitve izpostave Azilnega doma v Velenju.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovana ministrica!

Name so se obrnili številne občanke in občani Mestne občine Velenje zaradi vzpostavitve izpostave Azilnega doma na območju Mestne občine Velenje. Z omenjeno namero se je seznanil že Svet Mestne občine Velenje na svoji seji konec novembra lani. Gre za lokacijo nekdanjega Vegradovega samskega doma na Cesti Simona Blatnika, kamor naj bi se vselilo 150 migrantov, svetnice in svetniki pa so sklenili, da je prostora za največ 30 stanovalcev. Dejstvo je, da so občanke in občani Mestne občine Velenje postavljeni pred dejstvo, da se bo v Velenju vzpostavila izpostava Azilnega doma, saj so že v teku pogajanja o pogojih najema in sklenitve pogodbe za vzpostavitev izpostave Azilnega doma na omenjenem območju. Je pa ob tem zanimivo tudi vprašanje, kdo je lastnik omenjenega objekta in ali oziroma kako Ministrstvo za notranje zadeve preverja, s kom se pogovarja oziroma dogovarja za nastanitev migrantov. Prav tako tudi vprašanje, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni v povezavi z lastništvom objekta z vidika varnosti.

Po poročanju medijev in po podatkih iz zemljiške knjige je lastnik omenjenega objekta podjetje VPS Svetovanje, družba za poslovno svetovanje iz Kamnika, njena lastnika pa sta Miloš Njegoslav Milović in njegova soproga Ana Milović. Gre za dolgoletnega družinskega prijatelja Zorana Jankovića, čemur je pritrdil tudi sam Zoran Janković julija 2014, ko so mu očitali lobiranje v zadevi Tritonis. Takrat so v oddaji 24ur na POP TV objavili odlomke iz policijskega zapisnika, po katerem naj bi Janković preko posrednika Milovića pritiskal na lastnika Tritonisa, da mu bo Mestna občina Ljubljana poplačala ves dolg (šlo je za milijon evrov dolga in pol milijona obresti), če bo umaknil vse ovadbe zoper župana in zoper njega ne bo pričal na sodišču. Pol leta kasneje se je Milović znašel med šesterico, ki je bila obtožena zaradi zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju zaradi divjega lastninjenja kampa Adria Ankaran, s čimer naj bi to družbo oškodovali za več kot deset milijonov evrov. Mediji sicer niso poročali, kaj se je z obtožnico kasneje dogajalo. Znano pa je, da so pri nas na sodiščih postopki dolgotrajni.

Nesporno se zastavlja vprašanje, ali je Ministrstvo za notranje zadeve preučilo, s kom se glede objekta za namestitev dogovarja, kakšni so razlogi za ponudbo za oddajo objekta, kakšna je višina najema, saj gre za denar davkoplačevalcev, ali je bil namen, da bi se migrante iz Ljubljane premestilo drugam, naročen in posledično ali je bila pri tej nameri opravljena kakšna analiza, kaj bi sama vzpostavitev izpostave Azilnega doma na območju Mestne občine Velenje pomenila za varnost občank in občanov, kakšne bi bile gospodarske posledice za lokalno okolje, saj je predviden v bližini trgovskega centra oziroma industrijsko obrtne cone.

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

  1. Kdaj je Ministrstvo za notranje zadeve prejelo ponudbo podjetja VPS Svetovanje, družbe za poslovno svetovanje iz Kamnika, katerega lastnika sta Miloš Njegoslav Milović in njegova soproga Ana Milović, za oddajo objekta za namen vzpostavitve izpostave Azilnega doma na območju Mestne občine Velenje?
  2. Ali je Ministrstvo za notranje zadeve v zvezi s tem prejelo kakšno naročilo, da začne pogajanja za vzpostavitev izpostave Azilnega doma v Velenju z omenjenim lastnikom, ali je preverilo, kdo je lastnik objekta, ali je v kazenskem postopku, ali je obsojen oziroma kakšen je namen ponudbe?
  3. Kakšna je oziroma bo višina najema omenjenih prostorov za vzpostavitev izpostave Azilnega doma v Velenju z omenjenim lastnikom, saj gre za denar davkoplačevalcev in kdo je predlagal višino najemnine?
  4. Kakšni so razlogi za vzpostavitev izpostave Azilnega doma na območju Mestne občine Velenje ravno v omenjenem objektu?
  5. Ali se vam zdi za izpostavo azilnega doma lokacija primerna, saj gre za lokacijo, ki je v bližini trgovskega centra oziroma industrijsko obrtne cone? Kako bo s tem zagotovljena varnost občank in občanov Mestne občine Velenje ter kakšne bodo gospodarske posledice za lokalno okolje?
  6. Zakaj Ministrstvo za notranje zadeve, kljub temu, da se občanke in občani Mestne občine Velenje večinsko ne strinjajo s tem, da se vzpostavi izpostava Azilnega doma v Velenju, vztraja pri tej nameri?
  7. Kdaj je Ministrstvo za notranje zadeve o tej nameri seznanilo župana Mestne občine Velenje in kdaj so se začeli pogovori ter dogovori o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Mestne občine Velenje?
  8. Zakaj Ministrstvo za notranje zadeve glede vzpostavitve izpostave Azilnega doma na območju Mestne občine Velenje ne prisluhne občankam in občanom Mestne občine Velenje, ki tej nameri nasprotuje? Ali bo šlo pri tem mimo voljo občank in občanov?
  9. Ali je ministrstvo v zvezi s tem preučilo varnostne vidike z vidika lokalnih prebivalcev kot celotne nacionalne varnosti? Ali in kako ministrstvo preverja primernost zemljišč za takšne izpostave?

(vir: sds.si)

Povezava do novice sds.si

Dodaj odgovor