Danes praznujemo Dan Rudolfa Maistra

Aktualno, Dogodki

Na današnji dan pred 100 leti je general Rudolf Maister prevzel vojaško oblast v Mariboru in s tem omogočil, da so Maribor, Spodnja Štajerska in del Koroške za vedno ostali del slovenskega narodnega ozemlja. Z državnim praznikom se simbolno in skromno spominjamo na domoljubno dejanje generala Maistra.

  • Bratje! V Triglavu ognji gore:

žarki kresovi, krvavi plameni,

kakor silni meči ognjeni,

ki jih sami arhanglji vihte.

»Meščani in delavci! Mestno »Schutzivehr« sem radi njenega nepostavnega in občenevarnega početja razpustil; njeno razoreženje je v teku. Meščani in delavci! »Schutzivehr« mesta Maribor je obstojala večinoma žal iz takih elementov, da nisem zmogel več zaupati tej naredbi Vašega blaga in življenje. Na straži stoječi udje mestne »Schutzivehr« so sami plenili, ropali, streljali na ljudi in so tako tvorili ne več »Schutzivehr«, temveč deloma drhal, ki se je moramo bat /…/ Tega pa nisem ukrenil zoper Vas in ne zoper mesto Maribor, temveč storim Ie to, kar sem pri nastopu svoje službe obljubil: skrbeti za, mir in red, za varnost Vašega življenja in blaga. In hočem ter bom držal svojo obljubo.«         (Maribor, dne 23. novembra 1918, general Maister)

  • Bratje! Naša pomlad gre iz tal,

bistra ko burja, močna ko val:

v naša domovja se je zagnala,

tmo’razklala, sonce skovala,

sonce – kralja Matjaža dan.

Razorožitev nemške garde v Mariboru je bilo prelomno v zgodovini slovenstva. To je bilo dejanje poguma, globokega domoljubja in dokaz narodne zavednosti, ki se je zgodilo kljub velikemu tveganju. Drzna poteza generala Maistra je omogočila, da je velik del ozemlja, na katerem so živeli Slovenci, ostal zavedno slovenski, čeprav so se vršili pritiski svetovnih velesil in sosednjih narodov. Brez posredovanja ustanovitelja in generala prve redne slovenske vojske, bi verjetno nekateri deli današnje Slovenije pripadali sosednji državi. Takšni prelomni trenutki se ne zgodijo vsaki dan, zato je potrebno spomin nanj negovati in ga predajati naslednjim rodovom. Naj bo Maistrov duh, odločnost, narodna zavednost in pogum z nami tudi v prihodnje.

  • Bratje, v sedlo, vajeti v dlan:

Drava nas zove, Jadran rjove,

vranci naj skrešejo trde podkve,

bratje –naprej!

Vsem Slovenkam in Slovencem iskreno čestitamo ob dnevu Rudolfa Maistra.

Vir:sds.si