Kako lahko glasujete na lokalnih volitvah 2018

Dogodki
Poglejte si pomembne informacije o načinu glasovanja na lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra 2018.

Na volilno nedeljo, 18. novembra 2018, bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. Največ volivk in volivcev se volitev udeleži na volilni dan, ko bo v Sloveniji odprtih preko 3400 volišč, vsa volišča so invalidom prijazna. Naslove volišč in navodila, kako se prijaviti za posamezno obliko glasovanja, boste našli v posebni volilni brošuri, ki jo boste s strani občinske volilne komisije prejeli na dom. Na nekatere posebnosti pa vas želimo opozoriti v nadaljevanju.

PREDČASNO GLASOVANJE

  • Predčasno glasovanje mora biti izvedeno najprej pet dni in najpozneje dva dni pred glasovanjem (18. november 2018). Volivec lahko predčasno glasovanje opravi na volišču za predčasno glasovanje od torka 13. novembra 2018 do načeloma četrtka 15. novembra 2018, odvisno od krajevnega običaja oziroma potrebe. Predčasno volišče mora biti odprto od 7. do 19. ure. Obvestilo o sedežu volišča za predčasno glasovanje se objavi na sedežu občinske volilne komisije. S seboj je potrebno imeti osebni dokument, po možnosti pa tudi obvestilo občinske volilne komisije o volitvah. Predstavite to možnost vsem, za katere veste ali slišite, da jih na volilno nedeljo ne bo doma. V kolikor nimajo prevoza, jim ga ponudite oziroma organizirajte.

GLASOVANJE NA DOMU

  • Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja do vključno srede, 14. novembra 2018. Takih ljudi je kar veliko in mnogi izmed njih bi zelo radi izkoristili svojo volilno pravico. Predlagamo, da razmislite, kdo izmed vaših sorodnikov, znancev, prijateljev ali sosedov bi morebiti potreboval pomoč pri prijavi za glasovanje na domu, obiščete ga in mu predlagate pomoč pri prijavi. Volilni odbor ga bo na volilno nedeljo obiskal in mu omogočil glasovanje na domu.

GLASOVANJE PO POŠTI

  • Po pošti lahko glasujejo invalidi, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja (do vključno srede, 7. novembra 2018) in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če želi invalid na tak način glasovati stalno, takšno sporočilo z odločbo enkrat posreduje Državni volilni komisiji (najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja). Obvestilo DVK je mogoče oddati enostavno preko portala eUprava (Volitve, referendumi in politične stranke – Drugi načini glasovanja).
  • Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja do vključno srede, 7. novembra 2018. Obvestilo se lahko pošlje preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila. Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi tudi v zavodu, kjer je volivec.
  • Pomembno: Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

GLASOVANJE S POMOČJO DRUGE OSEBE NA VOLIŠČU

  • Volivec ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ali nepismenosti ne more storiti sam. Poleg zakonskih možnosti, pa se v praksi izvaja tudi uporaba pripomočka za slepe in slabovidne osebe (šablona, s katero se tem volivcem olajša glasovanje).

Pomembno je, da se lokalnih volitev 2018, udeležimo v čim večjem številu. Vsak glas šteje in odloča!