Mestni svet

Kot vodja svetniške skupine Suzana Kavaš skrbi, da svetniška skupina SDS Velenje daje pobude in opozarja na nepravilnosti, ki se dogajajo v naši občini. Svetniška skupina SDS Velenje je največja opozicijska stranka v občini, zato se trudimo, da smo opozicija v pravem pomenu besede.

Vaši predstavniki v mestnem svetu: