Ne hvala!

Dogodki

V Mestnem odboru SDS Velenje in svetniški skupini SDS smo razočarani in ogorčeni, ker se moramo leta 2019, ko obeležujemo tudi 15. obletnico vstopa v Evropsko unijo, še vedno ukvarjati s temnim madežem v zgodovini slovenskega naroda.

Mestna občina Velenje namreč 9. maja vabi na dogodek pod simbolom, ki ni ne državni ne občinski, ampak pod simbolom, ki opeva spomin na najbolj krvavo in temno obdobje slovenske zgodovine, njegov namen pa je izključno delitev naroda in ne nazadnje občank in občanov Mestne občine Velenje. Še več, nastopajoča na tem dogodku je s svojimi izjavami v preteklosti že večkrat omalovaževala slovenske osamosvojitev ter Slovenke in Slovence, pri čemer vseskozi goji in utrjuje skrajno ideološko pozicijo sovraštva do vsega, kar je povezano s svobodno, demokratično, samostojno in neodvisno Slovenijo.

Zato je po našem mnenju še toliko bolj neprimerna kot gostja na dogodkih v naši občini ravno v letu, ko bi morali utrjevati bistvo demokracije ter samostojne Slovenije. Prav nobenega razloga zato ni, da bi z dogodkom, ki ga načrtuje občinska oblast, poveličevali rdečo zvezdo in jo promovirali.

Slovenke in Slovenci smo totalitarno rdečo zvezdo, pod katero so bile grobo kršene človekove pravice in temeljne svoboščine – kar izhaja tudi sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije iz leta 2002 – poslali na smetišče zgodovine decembra 1990, ko smo se s plebiscitarno večino izrekli za samostojno in neodvisno Slovenijo. Da je rdeča zvezda simbol totalitarnega režima ne nazadnje izhaja tudi iz resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, v kateri so obsojeni vsi trije totalitarizmi – nacizem, fašizem in komunizem.

V Mestnem odboru SDS Velenje in svetniški skupini SDS menimo, da bi bilo najbolj primerno, če bi občinska oblast priredila dogodek, ki naš narod ter občanke in občane povezuje ter zbuja ponos in domovinsko zavest.

Smo leta 2019 in nismo izgubljeni v času in prostoru nekdanje totalitarne države. 8. maja smo obeležili tudi 30 let Majniške deklaracije, s katero je bila zahtevana suverena in demokratična Slovenija.

Zaradi vsega navedenega se člani Mestnega odbora SDS Velenje in svetniške skupine SDS ne bomo udeležili zgoraj navedene prireditve. Kot ponosni Slovenci in Evropejci v prihodnje z veseljem pričakujemo vabila na proslave ob dnevu državnosti, samostojnosti in enotnosti ter suverenosti – torej ob dnevih, ko se spominjamo neponovljivega dogodka slovenskega naroda.

https://twitter.com/MTurjan/status/1122982490455584769?s=09&fbclid=IwAR33C_7byVw4ytHWOv6IfGR4AS7oTvBKseawYJ2O6-BvLNDir3MAXd5jMeo