Oddaj podpis podpore Proti dvojni ceni za enojni tir

Aktualno

Civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo je v petek, 19. maja 2017, začela zbirati 40.000 podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o drugem tiru.

Slovenska demokratska stranka sprejetega zakona NE podpira, zato bomo pri zbiranju podpisov aktivno pomagali civilni iniciativi in vsem, ki zakonu nasprotujejo.

Podpise bomo zbirali tudi v MO SDS Velenje, zato vas vabimo, da svoj podpise oddate na Upravni enoti Velenje, na okencih 3, 4, 5 in 6, vse dni v tednu v poslovnem času.

Obrazec z overjenim podpisom oddate predstavniku MO SDS Velenje pred sedežem upravne enote ali ga oddate v poštni nabiralnik na sedežu MO SDS Velenje, Stari trg 33, za Hotelom Razgoršek.

Svoj podpis lahko oddate tudi na portalu e-uprava.

NAVODILA ZA ODDAJO PODPISA PODPORE PROTI DVOJNI CENI ZA ENOJNI TIR

KJE LAHKO DOBIM OBRAZEC ZA PODPORO?
Obrazec lahko najdete tudi na upravni enoti, spletni strani www.sds.si oziroma pri predstavnikih SDS pred upravno enoto v njihovem poslovnem času.

KAJ MORAM IMETI S SEBOJ?
S seboj OBVEZNO prinesite veljaven osebni dokument: osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje.

KAKO IZPOLNEM OBRAZEC?
Izpolnite osebne podatke na obrazcu. Posebej bodite pozorni, da boste zapisali podatke, ki so navedeni na vaših uradnih dokumentih.
Pomembno: Obrazec morate podpisati vpričo uradnika, ko mu boste izročili tudi osebni dokument!

ZAKAJ MORAM PODPISATI OBRAZEC ŠELE VPRIČO URADNIKA?
Izpolnjen obrazec morate za njegovo veljavnost lastnoročno podpisati šele pred upravnim delavcem na upravni enoti ali krajevnem uradu.

  1. KAM ODDAM POTRJEN OBRAZEC?
    Na upravni enoti vam bodo obrazec potrdili, nato vam ga bodo vrnili. Podpisan in potrjen obrazec oddajte poverjeniku na stojnici oziroma prostovoljcu pred sedežem upravne enote ali ga oddate v poštni nabiralnih na sedežu tajništva MO SDS Velenje, Stari trg 33 (za Motelom Razgoršek). Lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko: 031/606144 (Sebastjan) in dogovorili se bomo za prevzem izpolnjenega obrazca.

KAKO LAHKO ODDAJO PODPIS BOLNI IN INVALIDI?
Osebe, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno na upravno enoto, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu. Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka za zbiranje podpisov.

KAKO LAHKO ODDAJO PODPIS VOLIVCI V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE, ZAVODIH ZA INVALIDNE OSEBE…?
Te osebe lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Odgovorna oseba zavoda oziroma organa, pooblasti osebo zaposleno v zavodu oziroma organu (npr: socialno delavko, osebo odgovorno za prijavo prebivališča itd.). Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda, ta pa potrdi njegovo identiteto s podpisom na levi del obrazca – vzporedno s podpisom volivca. Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti za vpis podpore v računalniško evidenco.

1654_001 povezava do obrazca.