Poslanka SDS Anja Bah Žibert sprašuje, ali drži informacija, da so v Velenju v tovornjaku odkrili migrante

Dogodki

Po opozorili občank in občanov Velenja je poslanka SDS Anja Bah Žibert na Vlado RS naslovila naslednje pisno poslansko vprašanje v zvezi z ilegalnimi migracijami.

Spoštovani!

Name so se obrnili zaskrbljeni občani Velenja in me opozorili, da naj bi dne 30. 08. 2017 v Velenju odkrili 12 migrantov, ki naj bi se skrivali v tovornjaku pri podjetju Gorenje.

Ob tem ne gre zanemariti podatka, ki izhaja iz spletne strani policije, da so policisti v obdobju od 1.1.2017 do 31. 7. 2017 na območju Republike Slovenije obravnavali 980 ilegalnih prehodov državne meje. Glede na enako obdobje v lanskem letu se je število ilegalnih prehodov meje povečalo za 167,8 odstotkov.

Samo po sebi se zastavlja vprašanje varnosti državljank in državljanov. V Velenju še toliko bolj, ker je bila v Velenju podpisana pogodba za vzpostavitev izpostave azilnega doma. Ne glede na to, da prosilci za mednarodno zaščito v Velenju niso nastanjeni, zasebniku davkoplačevalke in davkoplačevalci že plačujemo nemajhno najemnino.

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Ali drži ta informacija o odkritju migrantov v Velenju dne 30. 8. 2017 oziroma sta Vlada Republike Slovenije in pristojno ministrstvo seznanjena z odkritjem migrantov?

2. Od kod izhajajo ti migranti?

3. Ali so zaprosili za ureditev statusa in kakšnega?

4. Kje so ti migranti trenutno nastanjeni?

5. Kakšno je trenutno stanje, koliko ilegalnih migrantov še vedno prihaja k nam, tokrat na ilegalni način, ne več na organiziran način?

6. Koliko oseb je v zadnjem letu zaprosilo za mednarodno zaščito in so nastanjeni v azilnem domu ali njegovih izpostavah?

7. Koliko prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem domu oziroma njegovih izpostavah, je v zadnjem letu samovoljno zapustilo azilni dom oziroma njegove izpostave?