Povzetek 22. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Aktualno, Svetniška skupina

Glede na to, da je v veljavi sprememba poslovnika, po novem (20 let je bilo možno) ni več možno postavljati vprašanj in pobud na sami seji, temveč jih je potrebno najkasneje en dan pred sejo, do 8.00 ure, poslati pisno na občino Velenje. S tem se je žal opozicijo zelo utišalo.

Pravočasno sem poslala osem vprašanj in eno pobudo, ki jih prejmem od ljudi. Na sami seji lahko prejmemo odgovor na samo eno postavljeno vprašanje. Ustno mi je bilo odgovorjeno na vprašanje na temo vzpostavitve Azilnega doma. Župan nam je zatrdil, da migrantov v Velenje ne bo in da ostaja Vegradov Samski dom le rezervna lokacija. CIV je dosegla svoje, v kolikor je ne bi bilo, bi danes v Velenju že imeli migrante. Seveda se lastnik Samskega doma smeji, saj mu davkoplačevalci vsak mesec nakažemo 9.000,00 EUR, kljub temu, da v objektu ne biva nihče.

Na dnevnem redu je bila tudi Bolnišnica Topolšica, kjer smo seveda tudi opozicijski svetniki podprli sklepe, ki omogočajo, da se bolnišnica ohrani v taki obliki, kot je sedaj. Prav tako smo v opoziciji aktivno pomagali pri zbiranju podpisov v podporo Civilni iniciativi za ohranitev bolnišnice.

Na gradivo, stran 19, smo imeli pripombe in sicer na sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017. Pod točko 41. želi občina prodati stavbno zemljišče, v izmeri 7.980 m2. Pripravil se bo razpis za prodajo nepremičnine, na katerih je predvidena gradnja trgovskega objekta. Elitno zemljišče (travnik) pri avtobusni postaji bodo pozidali s trgovinami, ki jih imamo v Velenju že danes preveč. V opoziciji smo temu odločno nasprotovali in razmišljamo celo, da bi pričeli z zbiranjem podpisov, da ponovno preprečimo neumnost.

Pišite mi še naprej: gradsuzana@gmail.com