Sklic izredne seje, zaradi 57% podražitve ogrevanja

Aktualno, Dogodki, Svetniška skupina

V imenu spodaj podpisane opozicije vas obveščamo, da smo danes takoj, ko se je odprlo vložišče (ob 8.00 uri) v Mestni občini Velenje oddali zahtevo za(toplotne energije) iz Termoelektrarne Šoštanj.

Lep pozdrav,

Matej Jenko
neodvisni svetnik v MO Velenje
(za več informacij dosegljiv na kontakt: 041/919-167 – danes do 14h)

Mestna občina Velenje – Župan
Titov trg 1

3320 VELENJE

Zahteva za sklic izredne seje sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 10.5.2017

V torek, 25. 4. 2017, se je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., seznanil z novo nakupno ceno toplotne energije na podlagi sklepa Agencije za energijo, ki je Termoelektrarni Šoštanj potrdila povišano ceno toplotne energije za namene daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Nova povprečna cena znaša 17,25148 EUR/MWh, kar pomeni 57-odstotno povišanje glede na obstoječo ceno, ki je znašala 11 EUR/MWh. Nova nakupna cena začne za Komunalno podjetje Velenje veljati s 1. 5. 2017.

Posledično smo za podražitev iz javnih objav izvedeli tudi svetniki MO Velenje.

Na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje pa je izjava za javnost, ki govori o tem, da bi naj lokalne skupnosti zahtevale tudi dodatna pogajanja, o čemur svetniki ne vemo ničesar.

Spodaj podpisani svetniki zahtevamo sklic izredne seje, ki bo obravnavala problematiko podražitve ogrevanja z namenom seznanitve s tehničnimi, ekonomskimi in političnimi razlogi in posledicami za to podražitev.

Dnevni red:
1. predstavitev tehničnih podrobnosti za dvig (tehnološki postopek ogrevanja, prenos…)
2. predstavitev ekonomskih podrobnosti (kaj je osnova za podražitev, argumenti, izračun lastne cene energije za ogrevanje, cena prenosa, izgub, CO2 kuponi…)
3. predstavitev in obrazložitev razreza obračuna toplotne energije na položnici
4. oblikovanje predlogov za dodatna pogajanja oz. mnenja o podražitvi
Matej Jenko, neodvisni svetnik MOV

Vabljeni:
– Gašper Škarja, direktor Komunalnega podjetja Velenje
– Duška Godina, Direktorica Agencije za energijo
– Klemen Potisek, Državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
– Arman Koritnik, Direktor TEŠ
– Matjaž Marovt, generalni direktor HSE
– Stojan Nikolić, finančni direktor HSE
– Uroš Rotnik, nekdanji direktor TEŠ in Komunalnega podjetja Velenje
– Simon Tot, nekdanji direktor TEŠ

Podpisani svetniki:
1. Matej Jenko (neodvisni svetni)
2. Suzana Kavaš (SDS)
3. Mihael Letonje (SLS)
4. Andrej Kuzman (NSi)
5. Vid Glinšek (neodvisni svetni)
6. Erika Kljun Roškar (neodvisni svetni)
7. Albin Vrabič (SDS)
8. Anton De Costa (SDS)
9. Simona Tušar (SDS)

Priloga:
– vložena zahteva

Foto VTVsudio