Sodeluj in predlagaj

V MO SDS Velenje menimo, da so predlogi občanov vedno več kot dobrodošli.

Sodeluj in predlagaj. Pošli svoje predloge in ideje kako izboljšati naše mesto.

sds.mo.velenje@gmail.com