Velenjski SD s somišljeniki želi s spremembo poslovnika omejiti žolčne izlive na sejah mestnega sveta. Opozicija meni, da jih koalicija s tem hoče še bolj onemogočati

Aktualno, Dogodki

Velenjski SD s somišljeniki želi s spremembo poslovnika omejiti žolčne izlive na sejah mestnega sveta. Opozicija meni, da jih koalicija s tem hoče še bolj onemogočati.

Sreda, 01. marec 2017

Velenjski SD s somišljeniki želi s spremembo poslovnika omejiti žolčne izlive na sejah mestnega sveta. Opozicija meni, da jih koalicija s tem hoče še bolj onemogočati

Tudi zadnja, pustna seja velenjskih svetnikov ni minila mirno. Čase, ko so seje sveta potekale kot usklajen, dobro namazan mehanizem, so obrnili opozicijski svetniki (čeprav so v veliki manjšini) in s tem že večkrat županu Bojanu Kontiču dvignili pritisk.

Povišani ton župana, v katerem ni manjkalo ironičnih komentarjev, je deloval tudi obratno in razkačil opozicijske svetnike. Tako so se seje vedno začenjale z medsebojnim besednim obmetavanjem in razglabljanjem o vsem, kar zadeva občinske svetnike ali pa tudi ne.

En svetnik, eno vprašanje

Kontič se je (tudi zavoljo opazk, ki jih je delovanje sveta z njim na čelu prejelo v javnosti) zato odločil, da bo “glasnim” svetnikom pristrigel peruti. Občinska uprava je namreč pripravila spremembe poslovnika, po katerem se bodo v bodoče odvijale velenjske seje mestnega sveta, predvsem pobude in vprašanja svetnikov.
Za primerjavo so Velenjčani pogledali poslovnike ljubljanske in celjske občine (čeprav se s Celjem nikoli ne primerjajo radi) ter poslovnik državnega zbora. Ugotovili so, da takšnih svoboščin, kot jih imajo velenjski svetniki, ki lahko na seji postavijo poljubno število vprašanj, ni najti v nobenem od primerjanih poslovnikov. Zato so se odločili, da bodo po novem svetniki lahko na vsaki seji postavili zgolj eno vprašanje, pobudo pa morajo oddati pisno najmanj pet dni pred sejo.
Prav tako morajo temo vprašanja pisno pet dni pred sejo podati občinski upravi, da se ta do seje nanjo ustrezno pripravi, saj bodo odslej na vprašanja svetnikov službe odgovarjale že na sami seji. “Sedaj ste znotraj vprašanj postavljati trditve, ki ne držijo, da ne rečem, da so celo laž, zato je nujno uvesti sistem, da imamo možnost odgovora na sami seji,” je dejal Kontič. “To točko izkoriščate in v njej izrabljate vse, česar se spomnite, vse, kar mislite, da vam bo na naslednjih volitvah koristilo,” je še navrgel župan.

Strožje od državnega zbora

Svetnikom so omejili tudi čas. Vprašanje morajo svetniki iztisniti iz sebe v treh minutah, občinska uprava pa bo nanj odgovorila v petih. Če svetnik z razlago ne bo zadovoljen, lahko v dveh minutah poda prošnjo za dodatno pojasnilo, občinska uprava pa ima nato tri minute časa za dodatno pojasnilo.

Direktor občinske uprave Iztok Mori je ob tem poudaril, da je novi poslovnik skoraj identičen poslovniku ljubljanske občine, s tem da so v Ljubljani omejitve še hujše. “Tam le eden iz svetniške skupine lahko postavi vprašanje,” je dejal Mori. “S tem omejujete demokratsko razpravo,” je bil kritičen opozicijski svetnik SLS Mihael Letonje. “Natakniti nam želite uzde, kar ustreza vaši aroganci,” je bila konkretna svetnica SDS Suzana Kavaš, “preprosto ne želite slišati drugih mnenj.” “V državnem zboru lahko poslanec postavi dve vprašanji, napovedati pa ju mora 24 ur prej,” je ostrino velenjskega pravilnika v primerjavi z državnozborskim komentiral svetnik NSi Andrej Kuzman.

Da bi morali sprejeti še strožja pravila, kot sta izklop mikrofona in tudi kamere (sejo neposredno predvajajo preko spleta), pa sta menila nekdanji svetnik SDS Franc Sever ter podžupan in svetnik SD Peter Dermol. Pravilnik sicer še določa, da lahko svetniki pisno vložijo poljubno število vprašanj in pobud, a jih ne bodo prebrali na seji, temveč bodo zgolj zapisani v zapisniku sej. Če pa predlagatelj vprašanja z odgovorom ne bi bil zadovoljen in bi menil, da bi bilo treba opraviti širšo razpravo, lahko to občinski svet tudi izglasuje. A že zdaj je jasno, da bodo v takšnih primerih koalicijski svetniki opozicijske gladko preglasovali in z razpravami na željo opozicije ne bo nič.

O AZILNEM DOMU PA NIČ

Točko o spremembi pravilnika so opozicijski svetniki pred sprejemom dnevnega reda poskušali umakniti, a so spet bili preglasovani. Podobno se je zgodilo s predlogom, da se na sejo uvrsti točka dnevnega reda, ki bi obravnavala problematiko azilnega doma. “Predlog ne izpolnjuje pogojev za glasovanje, ker zanj ni pripravljenega gradiva,” je odločil župan. “Tega ne razumem, saj ste sami rekli, da imamo na klopi pripravljeno gradivo o tej problematiki,” je vztrajal samostojni svetnik Matej Jenko, ki si je na zadnji seji prislužil kar dva rumena kartona župana. “To je le za vašo informacijo, nima pa zapisanih zaključkov,” je vztrajal župan Kontič. Podobno je znova vztrajal, da z umeščanjem azilnega doma nima občina nič, temveč le notranje ministrstvo (čeprav je sedaj ministrstvu napisal, naj z zasebnikom ne sklene pogodbe za najem samskega doma v Velenju). “Zakaj pa so v Šoštanju lahko naredili drugače?” je vztrajala svetnica Suzana Kavaš. Tam so namreč svetniki enotno, z županom na čelu, dejali, da ne želijo beguncev, zato (kot je videti) tam postopki za namestitev ne potekajo. “Kakšne zveze ima občina Šoštanj z Velenjem? Niti ne gre za azilni dom, temveč za integracijsko hišo,” je odvrnil Kontič. Dodal je: “To še ne pomeni, da integracijske hiše v Šoštanju ne bodo imeli.”

TRHEL IZGOVOR

Po mnenju svetnice Suzane Kavaš je novi pravilnik le še eden v nizu omejevanja opozicijskih svetnikov. “Mi nismo profesionalci, da bomo sedaj še s pisanjem izgubljali čas. Že tako si moramo za seje vzeti dopust, ker te potekajo v dopoldanskem času.” Kot je še opozorila, to ni edino omejevanje. V začetku mandata je občinska uprava s spletne strani občine umaknila arhive sej, z obrazložitvijo, da jim je tako ukazala informacijska pooblaščenka. “Tako smo odgovore terjali od nje. Pojasnila nam je, da takih zahtev ni podala niti ni opravila nobenega inšpekcijskega pregleda v zvezi s tem,” pravi Kavaševa. Občina je potem na svojih spletnih straneh znova začela objavljati arhive sej, vendar le od sedme seje naprej.

ZA JENKA NI PROSTORA

Od zadnjih volitev do danes je nekaj velenjskih svetnikov iz strank prestopilo med samostojne. Eden takšnih je Matej Jenko, ki je na zadnjih volitvah kot kandidat SMC kandidiral za župana. “Podžupan Peter Dermol je samostojne svetnike eliminiral iz posvetov svetniških skupin, češ da bo kmalu v sejni sobi zmanjkalo prostora,” je v razpravi izpostavil Jenko. Dodal je, da je novi pravilnik očitno le še eden v nizu omejevanja svetnikov, ki koaliciji niso po volji.

vir: vecer.com

link do povezave

Dodaj odgovor