Volilni molk za državljane ne velja

Aktualno

»Vsaka izjava o trenutnih družbenih oziroma lokalnih razmerah, četudi kritična, še ne pomeni propagande v volilne namene, prav tako pa volilne propagande ne predstavljajo posamične objave takšnih izjav v časopisnih oziroma družbenih omrežjih,« je v sodbi zapisalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča lahko zapišemo, da državljani, ki niso kandidati ali člani volilnega štaba, lahko na družbenih omrežjih, forumih, na ulici ali drugje v javnosti objavljajo in izražajo svoja mnenja.
Da gre pri nekem dejanju za izvajanje javne volilne propagande in v tem smislu tudi za kršenje volilnega molka, mora biti izpolnjenih naslednjih pet pogojev:
1. prisotno mora biti vplivanje ali poskus vplivanja na volivce;
2. objava mora biti javna, kar pa objava na zaprtem računu na Facebooku ni, ;
3. ravnanje mora biti načrtno in sistematično;
4. objava mora biti ponovljena večkrat ali pa mora biti del širšega sistematičnega sklopa;
5. namen objave ne sme biti polemični, strokovni ali običajno pogovorni, ampak izključno propagandni.
Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da objava raziskav javnega mnenja ter anket o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in referendumskem vprašanju ni dovoljena 24 ur pred dnem glasovanja in do zaprtja volišč na dan glasovanja. V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate.