Z reorganizacijo upravnih enot se žal nadaljuje zmanjševanje pomena Velenja, petega največjega mesta v Sloveniji

Dogodki

V Velenju smo v bližnji preteklosti izgubili sedež Finančne uprave, Državne izpitne komisije. In še kaj bi se našlo. Izgubljanje državnih institucij v Velenju se pod vlado dr. Mira Cerarja žal nadaljuje. V Mestnem odboru SDS Velenje menimo, da bi morali poslanci in poslanke, ki so bili izvoljeni iz volilnih okrajev pod upravnim območjem Upravne enote Velenje storiti vse, da preprečijo zmanjšanje dostopnosti do upravnih storitev za občanke in občane Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.  Narediti moramo vse, da se pomen Velenja, kot petega največjega mesta, okrepi. Ob tem dodatno izpostavljamo pomen izgradnje tretje razvojne osi za okrepitev tega pomena, za spodbudo gospodarstva in ugodnega poslovnega okolja.

V Mestnem odboru SDS Velenje se ob teh brezidejnih aktivnostih vlade dr. Mira Cerarja sprašujemo, ali je predhodno naredila kakšno oceno, kaj bo predvidena reorganizacija upravnih enot pomenila za lokalne skupnosti, gospodarstvo in enakomeren regionalni razvoj v Sloveniji?

 Poslanec SDS Tomaž Lisec je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z dostopnostjo do storitev državne uprave.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

V medijih sem zasledil, da potekajo aktivnosti, ki so povezane z dostopnostjo do storitev državne uprave in sicer povezovanje ter racionalizacija finančnega delovanja upravnih enot. Ob tem se zastavlja vprašanje zmanjšanja dostopnosti do storitev državne uprave na območjih, ki so bolj oddaljeni od samih večjih mestnih oziroma upravnih središč. Torej, kakšne posle oziroma storitve državne uprave bodo opravljale posamezne upravne enote.

Name so se obrnili posamezniki z območja Mestne občine Velenje, ki opozarjajo, da so bili nečesa podobnega deležni, ko se je zmanjšala dostopnost do storitev državne uprave, in sicer ob izgubi sedeža FURS ter Državne izpitne komisije. Opozarjajo, da se s tem zmanjšuje tudi pomen Mestne občine Velenje kot petega največjega mesta v Sloveniji.

Prav tako sem bil opozorjen na dejstvo, da se bodo morali uslužbenci upravnih enot po novi reorganizaciji voziti dlje v službo. Na primer, zaposleni na Upravni enoti Sevnica na Upravno enoto Brežice. Kaj bo to, na primer, pomenilo poleg za zaposlene tudi za stroške za upravne enote?

S tem se tudi zmanjšuje pomen posameznih mest in sedanjih upravnih središč, saj se na takšen način zadeve še bolj centralizirajo. S tem bodo posameznikom, ki bivajo na podeželju, in so že sedaj prikrajšani pri dostopu do upravnih storitev, nesporno povzročili dodatne ovire, tudi finančne. Takšni ukrepi so želja po centralizaciji in predstavljajo coklo na področju skladnega regionalnega razvoja.

Tudi s tem ukrepom se še bolj utrjuje prepričanje, da je vlada dr. Mira Cerarja brezidejna vlada, ki nima posluha za enakomeren regionalni razvoj.

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

  1. Katere aktivnosti potekajo za povezovanje in racionalizacijo finančnega delovanja upravnih enot – koliko sedežev je predvidenih in kateri?
  2. Kakšni so razlogi za te aktivnosti?
  3. Kaj bodo te aktivnosti pomenile za mestne občine Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje?
  4. Katere upravne storitve se bodo opravljale na teh upravnih enotah in katere se bodo prenesle in kam?
  5. Kakšna je celotna rešitev predvidenih reorganizacij upravnih enot in kaj bodo te pomenile z vidika stroškov – tako z vidika zaposlenih (potni stroški) kot tudi za uporabnike storitev?
  6. Ali sta Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo o tem seznanila lokalne skupnosti, kjer se sedeži upravnih enot ukinjajo?
  7. Kaj je podlaga za takšne aktivnosti in takšen način povezovanja?
  8. Ali je narejena kakšna ocena, kaj bo to pomenilo za lokalne skupnosti, za gospodarstvo in za enakomeren regionalni razvoj v Sloveniji?
  9. Ali bo pri tem projektu Vlada Republike Slovenije upoštevala mnenje lokalnih skupnosti in tamkajšnjih prebivalk in prebivalcev?