Mestni svet

Vodja svetniške skupine skrbi, da svetniška skupina SDS Velenje daje pobude in opozarja na nepravilnosti, ki se dogajajo v naši občini. Svetniška skupina SDS Velenje je največja opozicijska stranka v občini, zato se trudimo, da smo opozicija v pravem pomenu besede.

Vaši predstavniki v mestnem svetu:
APAT Sebastjan
KAVAŠ Suzana, vodja svetniške skupine
KMETIČ Andrej
VRBEC Andrej