INTERESNE ORGANIZACIJE SDS

Klub seniorjev in seniork pri SDS (KSS)

Predsednik: Miro Hudovernik

Članstvo: Članice in člani SDS, upokojeni in starejši

Cilji KSS:

Seniorke in seniorji, združeni v Slovenski demokratski stranki (KSS SDS) ugotavljamo, da je pri obravnavi in zagotavljanju kakovosti življenja treba vzpostaviti drugačne družbene pristope, saj ekonomska naravnanost družin ne daje dovolj varnega zavetja starejšim, kot je to bilo včasih. Seniorji smo velik potencial družbe, zato v KSS poudarjamo, da se je treba soočiti s stereotipi, ki prevladujejo v družbi in seniorjem dovoliti oblikovati novo družbeno vlogo. V SDS pomeni srb za starejše imenitno kontinuiteto naših prizadevanj za bolj demokratično, prijaznejšo, vljudnejšo ter bolj kreativno vlogo v naši družbi. To zadeva veliko večino starostnikov in upokojencev, ne glede na njihovo politično ali kakršnokoli družbeno prepričanje. Zavzemamo se za pravice in dostojno življenje vseh starejših. Z odprtostjo do vseh želimo iskati skupno pot, ki bo seniorkam  in seniorjem pokazala prijaznejšo jesen življenja.

Kontakt

Naslov: Klub seniorjev in seniork
Trstenjakova 8
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 4345 450
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: kss@sds.si
Resolucija KSS (pdf)