INTERESNE ORGANIZACIJE SDS

Slovenska demokratska mladina

Predsednik: Dominik Štrakl

SDM je bila ustanovljena 31. oktobra 1989 kot prva demokratična politična organizacija mladih v Sloveniji. Slovenska demokratska mladina (SDM) je samostojna organizacija, ki v okviru SDS združuje več kot 3000 članov v starosti od 15 do 30 let.
SDM zastopa interese mladih v politiki in hkrati približuje politiko mladim. Pri tem izhaja predvsem iz načel svobode, enakih možnosti, solidarnosti in strpnosti. Delovanje SDM temelji na političnem programu SDS kot tudi na njenem lastnem programu, ki vključuje področja izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti in zdravstva, organiziranja mladih in mladinske politike, mednarodnega sodelovanja, kulture, športa, ekologije, obrambe.
SDM organizira izobraževalne seminarje in okrogle mize ter rekreativne, zabavne, kulturne in druge prireditve za svoje članstvo in mladino na sploh. SDM sodeluje s drugimi organizacijami mladih v Evropi in drugod po svetu ter z demokratičnimi organizacijami mladih Slovencev v zamejstvu.

SDM.SI