Organiziranost

Najvišji organ MO SDS Velenje je volilna konferenca, ki voli predsednika, izvršilni odbor in nadzorni odbor stranke. Najvišji organ med konferencama je Izvršilni odbor SDS Velenje.

  • Na izredni volilni konferenci julija 2020 je bila za predsednico izvoljena mag. Alenka Gortan za mandat 2020 do 2024.
  • Predsedniki Mestnega odbora doslej so bili: Suzana Kavaš, Anton De Costa, Franc Sever

Predsednica: mag.
Alenka Gortan

Častni predsednik:
Anton de Costa

Podpredsedniki:
Janez Podbornik
Simon Dobaj
Marjan Turnšek

Izvršilni odbor:
mag. Albin Vrabič
Sebastjan Korošec
Anton Žove
Ivan Britovšek
Franc Štravs
Jakov Dominković
Jernej Marinšek
Marjan Turnšek
Mirko Vranjek
Jožica Napotnik
Janez Podbornik
Rok Gril
Rolando Koren
Sebastjan Apat
Simon Dobaj

Nadzorni odbor:
Franc Bačovnik
Nevenka Brinovec Tanković
Marinka Zapušek
Branko Napotnik

Ženski odbor:
Darinka Vrabič

Klub seniorjev:
Rudi Hudovernik