Predsedstvo

 

Predsednica:

mag. Alenka Gortan

 

Podpredsednika

Janez Podbornik, Marjan Turnšek