Predstavitev

Vrednote in načela slovenske osamosvojitve, ki jih nadgrajujemo z visokimi etičnimi in moralnimi normami pri svojem delu, so podlaga in osnova vsega našega političnega udejstvovanja. Verjamemo, da je politika servis vseh državljank in državljanov in kot taka, namenjena poštenemu upravljanju v skupnem imenu. Za glasove se ne borimo na podlagi osebnih interesov, pač pa na podlagi demokratično izbranih skupnih ciljev. Kot sinonim našega delovanja smo si izbrali načelo, ki s svojo globino ponazarja naš odnos, do vsebin, ki se tičejo preteklosti, sedanjosti in prihodnost.