O SDS Mestni odbor Velenje

SDS Mestni odbor Velenje

Vrednote slovenske pomladi

Čas v letih od 1988 do 1992, ko so nastajali temelji demokratične in samostojne Slovenije, je ljudska govorica krstila za slovensko pomlad. SDS si danes kot naslednica tega gibanja prizadeva, da bi upravljanje države potekalo v skladu z vrednotami tega obdobja, ki je Slovence združilo v skupnih naporih za boljši jutri.

Za novo kakovost življenja

Ključni cilj SDS je ustvarjanje nove kakovosti življenja, več demokracije, spoštovanja človekovih pravic in medsebojnega spoštovanja, gospodarske učinkovitosti, svobode in solidarnosti.

Za družbo svobodnih posameznikov

SDS se zavzema za družbo svobodnih in dejavnih posameznikov, ki sprejema in ščiti delovanje prostega trga, hkrati pa lajša njegove socialne posledice.

Upravljanje države v skupno dobro

Politično oblast v SDS sprejemamo kot sredstvo, s katerim bomo v skupno dobro ustvarili podlago za čim širšo udeležbo različnih, doslej odrinjenih slojev in posameznikov pri odločanju. SDS bo še naprej združevala posameznike, ki živijo od lastnega dela ter dobrega gospodarjenja, in v političnem življenju zastopala njihove interese.