VAŠI

predstavniki

Člani Izvršilnega odbora MO SDS:

Predsednica: mag. Alenka Gortan
Častni predsednik: Anton de Costa
Podpredsedniki: Janez Podbornik, Simon Dobaj, Marjan Turnšek

mag. Albin Vrabič
Andrej Vrbec
Anton Žove
Ivan Britovšek
Franc Štravs
Jakov Dominković
Jernej Marinšek
Jožica Napotnik
Rok Gril
Rolando Koren
Sebastjan Apat
Sebastjan Korošec

Nadzorni odbor:

Nevenka Brinovec Tanković
Franc Bačovnik
Darinka Vrabič
Marinka Zapušek
Branko Napotnik

Mestni svetniki SDS:

mag. Alenka Gortan
Simon Dobaj
Darinka Vrabič
Marjan Turnšek
Jožica Napotnik

Mag. ALENKA GORTAN

Predsednica Izvršilnega odbora MO SDS Velenje in predsednica  regijske koordinacija ženskih odborov SAŠA regije

Moja politična osveščenost se je začela prebujati ob procesu proti četverici, ko sem se kot študentka udeleževala protestov pred Roško. Kot velika večina Slovencev sem se neizmerno veselila nove države, mlade Slovenije, o kateri smo Slovenci sanjali že stoletja. Dobili smo veliko priložnost, da v mladi državi vzpostavimo demokratično, sodobno družbo in zato sem postala politično bolj aktivna in želela prispevati k razvoju mlade države po najboljših močeh. V SDS sem se včlanila leta 2006. Leta 2010 sem bila izvoljena v IO SDS Velenje, nato pa je bil 2012 na listi SDS v Mestnem svetu potrjen moj mandat za svetnico Mestnega sveta Mestne občine Velenje. Verjamem, da sem kot mestna svetnica s svojimi pobudami pozitivno vplivala na razvoj mesta. V decembru 2014 sem bila izvoljena za predsednico Ženskega odbora SDS v Velenju, nato pa v maju 2015 za koordinatorico Ženskih odborov Savinjsko Šaleške regije in to funkcijo z velikim veseljem in navdušenjem opravljam še danes. Leta 2017 sem bila izvoljena v Izvršilni odbor SDS. Na izredni volilni konferenci sem bila leta 2020 izvoljena za predsednico IO MO SDS Velenje.

In še nekaj iz mojega osebnega in družinskega življenja: Živim in delam v Velenju. Diplomirala sem na Filozofski fakulteti v Ljubljani (angleščina, španščina), nato pa me je pritegnila organizacija e-izobraževanja, in tako sem v sklopu magistrske naloge pripravila Model prehodnosti klasičnih in e-študentov. Na Gimnaziji Velenje poučujem angleščino in španščino, sicer pa sem tudi literarna prevajalka in prevajam sodobne romane iz angleščine in španščine v slovenščino. Sem poročena in imam dva otroka – študenta. V prostem času se posvečam delu v stranki, igram klavir, rada kuham in drsam pozimi, poleti pa kolesarim in berem.

JANEZ PODBORNIK

podpredsednik Izvršilnega odbora MO SDS Velenje

Sem dolgoletni član Slovenske demokratske stranke Velenje. Zdaj sem upokojen, pred tem pa sem bil uspešen samostojni podjetnik in štiri mandate predsednik Krajevne skupnosti Šentilj. Bil sem tudi predsednik Odbora za izgradnjo vodovodnega omrežja v Šentilju.

V obdobju 2010 – 2014 sem bil član Sveta MO Velenje, kjer sem deloval predvsem na infrastrukturnem področju, vseskozi pa sem bil tudi eden izmed organizatorjev shodov Odbora 2014.

V Izvršilnem odboru MO SDS Velenje sem bil v zadnjem, sedanjem, mandatu imenovan za podpredsednika IO MO SDS Velenje.

MARJAN TURNŠEK

podpredsednik Izvršilnega odbora MO SDS Velenje
  • Prihajam iz Velenja, star sem 50 let, poročen, družinski človek, oče 19 let starega sina in 16 let stare hčere.
  • Po končani srednji strojni šoli , sem nadaljeval študij na Visoki Upravni šoli v Ljubljani, kjer sem leta 1994 diplomiral iz upravnega prava.
  • Leta 2006 pa sem še diplomiral na Ekonomski poslovni šoli in pridobil naziv diplomiran ekonomist.
  • V Gorenju sem bil zaposlen 18 let na področju financ, kjer sem pokrival področje tveganj in zavarovanj Skupine Gorenje. Sedaj pa poslujem kot samostojni podjetnik.

Aktiven sem na različnih področjih in sicer:

  • Sem predsednik Smučarskega kluba Velenje.
  • Bil sem predsednik sveta delavcev družbe HGE.
  • Sem predsednik upravnega odbora Triglav pokojninske družbe.

S svojim znanjem in izkušnjami , ki sem si jih pridobil, želim pomagati pri razvoju mesta Velenja. Predvsem si želim posvečati razvoju malih in srednjih  podjetij.

Mala in srednja podjetja so hrbtenica našega gospodarstva. Zavzemal se bom, da bodo ukrepi, ki jih bomo sprejemali naklonjeni malim podjetjem ter da bo mesto Velenje postala še privlačnejše za podjetništvo in ustanavljanje podjetij.

SIMON DOBAJ

podpredsednik Izvršilnega odbora MO SDS Velenje

Srednjo strojno šolo sem končal v Velenju in se zaposlil kot strojni tehnik v jami Premogovnika Velenje. Z nenehnim izobraževanjem v stroki sem leta 2010 ob delu diplomiral na fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Na svoji več kot trideset letni poklicni poti sem delal na različnih odgovornih delovnih mestih v skupini Premogovnik Velenje, tudi kot vodja izmene strojnega vzdrževanja, vodja strojne priprave dela in vodja strojne delavnice pri HTZ I.P. d.o.o., tehnični vodja jamske strojni službe Premogovnika Velenje in sedaj kot direktor invalidskega podjetja HTZ I.P. d.o.o. V tem času sem si pridobil bogate vodstvene in organizacijske izkušnje. Zaradi inovativnosti sem bil večkrat nagrajen skupaj s sodelavci za inovacijske dejavnosti Zlato priznanje GZŠD in srebrno inovacijsko priznanje GZS.

Poleg vseh službenih obveznosti mi je pomoč soljudem vedno zelo blizu in aktivno delujem v gasilski organizaciji, bil sem predsednik Prostovoljnega industrijskega društva Premogovnik Velenje 2004 – 2019, trenutno podpredsednik, v letih od 2013-2018 pa tudi podpredsednik Gasilske zveze Šaleške doline.

Bil sem aktiven tudi v nogometnem klubu NK Rudar Velenje, predsednik in podpredsednik nogometnega kluba NK Rudar Velenje 2016 – 2020.

V Slovenski demokratski stranki delujem od leta 1992, in sem v tem mandatu podpredsednik MO Velenje.

Še moje vodilo: Nikomur ne zapiraj vrat, saj lahko s skupnimi močmi naredimo nekaj dobrega za vse nas in Slovenijo.

Mag. ALBIN VRABIČ

član Izvršilnega odbora MO SDS Velenje

Sem mož, oče, dedek,  inženir, učitelj mehanike, magister znanosti, ravnatelj, prejemnik Državne nagrade RS na področju srednjega šolstva

Javno delujem zaradi normalizacije naše države. Marsikaj je pri nas hudo narobe, še posebej je nepošteno pristransko obveščanje volivcev. Posledično smo bili  zadnjih 76 let na  oblasti samo 7 let. Predsednika republike do sedaj še nikoli nismo imeli. To pomeni, da narodno telo ne diha s polnimi pljuči in da ne izkorišča vseh svojih potencialov, kar je pogoj za napredek in blagostanje. Po svojih močeh pomagam, da bi se naša Slovenija uravnotežila in da bo povsem običajno, da se na oblasti izmenjujejo nazorsko različne stranke, ki zmagajo na volitvah. Politike ne sme krojiti ulica ampak parlament.

Glede na zadnja dogajanja v našem političnem prostoru, verjamem, da se nam obetajo boljši časi.

dr. ROLANDO KOREN

član Izvršilnega odbora MO SDS Velenje

Sem Rolando Koren, rojen leta 1976 v Slovenj Gradcu. Živim in delam v Velenju. Po zaključeni Srednji strojni šoli sem se leta 1996 vpisal na Fakulteto za Strojništvo Univerze v Mariboru in leta 2000 študij uspešno zaključil. Študij sem na omenjeni fakulteti nadaljeval in leta 2002 z nalogo Humanizacija dela na liniji sestave vrat hladilnih naprav, uspešno zaključil specialistični študij. Leta 2010 sem se na zgoraj omenjeni fakulteti vpisal na podiplomski magistrski program 2. stopnje. Študij sem z nalogo Projekt vzpostavitve preizkuševališča opreme v Premogovniku Velenje zaključil leta 2012. Leto kasneje sem se vpisal na doktorski študijski program 3. stopnje. Na Fakulteti za Strojništvo Univerze v Mariboru sem 29.5.2019 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Model vrednotenja dejavnikov za povečanje inovacijske učinkovitosti proizvodnih podjetij in s tem pridobil znanstveni naziv, doktor znanosti s področja strojništva. Leta 2022 bo 20 let odkar sem se zaposlil na Premogovniku Velenje. V tem času sem opravil vse strokovne in republiške izpite potrebne za vodenje podzemnih del v premogovnikih, ki so potencialno metansko ogroženi. 15 let sem opravljal dela odgovornega projektanta, zadnjih 5 let pa opravljam vodstvene funkcije na različnih področjih. Od leta 2020 sem pri Slovenskem državnem holdingu vpisan v evidenco akreditiranih kandidatov za člane nadzornih svetov družb.

In še nekaj iz mojega družinskega in osebnega življenja: sem poročen, oče treh hčera. Aktivno sodelujem na različnih področjih, saj sem član sveta KS Konovo in od leta 2020 tudi član IO MO SDS Velenje. V prostem času se ukvarjam s športom, berem in se strokovno izobražujem.

ANTON ŽOVE

član Izvršilnega odbora MO SDS Velenje

Rojen sem bil v Trbovljah, 4 leta sem živel v Hrastniku, 15 let v Mariboru, 10 let v Ljubljani sedaj pa že 43 let v Velenju, tako da upam, da lahko že rečem, da sem Velenjčan.

Diplomiral sem na elektro fakulteti v Ljubljani, potem sem delal nekaj let v Industrijskem biroju, na Vegradu in glavnino na Esotechu, povsod kot projektant elektro enegetike, nekaj let tudi na vodstvenih mestih.

Usposobil sem se tudi za  zunanjega presojevalca sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001 in nekaj let presojal različna podjetja po Sloveniji.  V Esotechu sem bil nekaj mandatov tudi predsednik Nadzornega sveta, podobno funkcijo pa sem, delegiran s strani MO SDS, prejšnji mandat opravljal kot predsednik Nadzornega odbora MO Velenje.

Imam dva odrasla sinova, vnukov pa žal še ne. Leta 89 sem v samozaložbi izdal prevod knjige The game of live and how to play it (igra življenja in kako jo igrati) ki je bila prva knjiga v slovenščini iz področja new age ali samopomoči.  Direktno, iz rok v roke sem prodal  cca 4000 izvodov, potem sem zaradi službenih obveznosti predal izdajajnje profesionalnemu založniku. Knjiga je mnogim pomagala,  kupujejo jo še danes.

V politiko sem se vključil  januarja 1989, ko sem se na ustanovnem zboru v Cankarjevem domu vpisal v Slovensko demokratično zvezo, ki je združevala takrat vse pomembne nekomunistične intelektualce in svobodno razmišljajoče ljudi. Na to sem ponosen, v glavnem smo že pozabili, ampak takrat so bili še takšni časi, da sem kar nekaj časa po vpisu pričakoval, da me bo kdo v usnjenem plašču na cesti ali v službi poklical po imenu in ….

SEBASTJAN APAT

član Izvršilnega odbora MO SDS Velenje in Svetnik SDS Velenje

Moja politična osveščenost se je začela prebujati ob osamosvojitvi Slovenije, samostojni državi, o čemer smo Slovenci sanjali že stoletja. Politično aktiven sem postal po letu 1994, ko sem se po aferi Depala vas, včlanil v SDS. Takrat sem se odločil, da želim aktivno prispevati k razvoju mlade države po najboljših močeh. Od takrat tudi aktivno sodelujem v Mestnem odboru SDS Velenje kot nekdanji predsednik Mestnega odbora Slovenske demokratske mladine in član Izvršilnega odbora Mestnega odbora SDS Velenje. Bil sem član Izvršilnega odbora Slovenske demokratske mladine in tudi predsednik Sveta Slovenske demokratske mladine. V Svet Mestne občine Velenje sem bil izvoljen v mandatu 2002 – 2006, 2006 – 2010 in 2018 – 2022.

Diplomiral sem na pravni fakulteti. Živim v Velenju, delam v Ljubljani, tako da sem dnevno razpet med Velenjem in Ljubljano. V prostem času s partnerko rada zahajava v naravo, hribe. Kolesarim in plavam. Prav tako rad berem in pišem poezijo.

FRANC ŠTRAVS

član Izvršilnega odbora MO SDS Velenje

Sem univ. dipl. inž. elektrotehnike, poročen in imam dve odrasli hčerki.  Vso zaposlitveno obdobje se ukvarjam z elektroniko, najprej v Gorenju v oddelku medicinske elektronike in nato v Gorenje EKO kot projektant elektronskih naprav  in  krajše obdobje tudi kot vodja razvojnega oddelka. Po osamosvojitvi sem  nekaj let uspešno opravljal samostojno inovatorsko dejavnost in med drugim zato  dobil občinsko priznanje.  Zatem  sem se zaposlil na Šolskem centru, kjer sem tudi sodeloval  pri ustanovitvi Višje strokovne šole za programa Elektronika in Mehatronika. Od  leta 1997 delam  kot predavatelj in mentor diplomantom in pod mojim mentorstvom je v tem času uspešno diplomiralo ter si pridobilo naziv inženirja preko 130 študentov.

Član SDS sem od  nastanka stranke, ker verjamem v poštene vrednote in izjemne sposobnosti predsednika. Menim, da  je v okviru  našega dela potrebno povezovati   in osveščati ljudi, ki jim ni vseeno za Slovenijo in  želijo prispevati svoj delež  k izboljšanju stanja v družbi in  predvsem omogočiti izboljšanje pogojev  za mlade.

ANTON de COSTA

častni predsednik MO SDS Velenje

Član stranke sem  vse od njenega začetka. Po poklicu sem profesor športne vzgoje in veliko let sem bil tudi sam aktiven športnik, viceprvak v karateju v nekdanji Jugoslaviji.

Stranko SDS sem pomagal graditi in se istovetim z njenimi vrednotami, kajti tudi sam zagovarjam tradicionalne vrednote, kot so poštenje, delo, družina, vera.

Trikrat sem kandidiral za župana in trikrat za poslanca na državnozborskih volitvah. Sem navdušen tabornik oziroma skavt, ter oče dveh otrok.

IVAN BRITOVŠEK

član Izvršilnega odbora MO SDS Velenje
Zdaj sem že nekaj let upokojen, pred tem pa sem bil nadzornik v Premogovniku Velenje. Sem dolgoletni član stranke SDS in zvest udeleženec shodov Odbora 2014. V Izvršilnem odboru sem odgovoren za organizacijo prevozov na različna srečanja in dogodke, ki jih organiziramo v okviru SDS na ravni Slovenije, ob volitvah pa skrbim za organizacijo vsega, kar zadeva plakatiranje. Živim na kmetiji in imam rad naravo.

JOŽICA NAPOTNIK

članica Izvršilnega odbora MO SDS Velenje in članica ŽO MO SDS Velenje

Žena, mama in ponosna babica trem vnukinjam. Upokojena prodajalka znane velenjske prodajalne ERA Velma.

Kot dolgoletna podpornica stranke sem se včlanila leta 2018 po ukradenih volitvah. Podpiram domoljubne vrednote, solidarnost in interparlamentarno sodelovanje, prav tako zagovarjam evropske vrednote in evropsko naravnanost.

Svoj prosti čas posvečam družini in peki, obdelujem vrt in njivo, da uživamo zdravo domačo zelenjavo. Rada sem v stiku z zemljo in naravo.

MIRKO VRANJEK

član Izvršilnega odbora MO SDS Velenje

Moje udejstvovanje v stranki SDS sega v čas osamosvojitvene vojne. Sem veteran vojne za Slovenijo in prejemnik znamenitega priznanja Slovenska družina.

V letih 1981-1985 sem bil predsednik Sveta KS Šentilj in predsednik Gradbenega odbora za izgradnjo krajevnega doma v KS Šentilj.

Sem kmet, ljubitelj živali in živim z naravo. Kot zanimivost naj povem, da sem prvotni organizator blagoslova konj v Šentilju.

JAKOV DOMINKOVIĆ

član Izvršilnega odbora MO SDS Velenje

Tehnolog na Premogovniku Velenje, oče dveh otrok. V stranko SDS sem se včlanil leta 2015 v želji, da bi s svojim delom lahko prispeval k demokratizaciji naše mlade države.

V Izvršilnem odboru delujem kot eden od dveh sekretarjev.

NEVENKA BRINOVEC TANKOVIĆ

članica Nadzornega odbora MO SDS Velenje

Sem mama, žena, računovodkinja in dolgoletna članica SDS. V stranko sem se včlanila po nekem zelo uspešnem srečanju članov v Izoli in tega koraka nisem nikoli obžalovala. Ko mi je bil v tem mandatu ponujena možnost aktivnega sodelovanja, nisem oklevala. Zdaj delujem kot članica Nadzornega odbora in naloga odbora je, da ugotavlja, ali izvršilni odbor deluje tako, da sledi Statutu.

Sicer z možem živiva na kmetiji in uživam v naravi, obe hčerki sta študentki, v prostem času pa rada berem.

MARIJA ZAPUŠEK

članica Nadzornega odbora v MO SDS Velenje

Vsa mlada leta, do mamine smrti, sem poslušala njene molitve in tarnanje za pokojnina bratoma in bratrancem. Ubiti so bili v Kočevske rogu in še danes ne vem za njihov grob. Bili so delavni in pošteni slovenski fantje, ki jim komunizem in nova oblast takrat ni bila blizu. Tudi meni je leva komunistična oblast in rdeča zvezda, simbol krute vizije komunistov svetove daleč.  Po osamosvojitvi mlade države pa sem bila iz leta v leto bolj zgrožena. Spoznala sem, da še vedno tonemo v komunističnem blatu. Da ni bil nihče od klavcev mojih stricev obsojen. Moja družina je bila verna. Oče prej vodilni delavec je bil odstavljen leta 1952. V šoli smo morali sramotno vstati tisti, ki smo upali odgovoriti , da hodimo k verouku. Še in še je bilo šikaniranja in nepravičnega poniževanja.  Po osamosvojitvi vseskozi volim desne stranke. Moja opcija je stranka SDS  in predsednik Janez Janša.  Le s tako vlado vidim napredek moje domovine in rešitev iz okov komunizma. Ponosna in vesela sem, da sem članica te stranke.

BRANKO NAPOTNIK

član Nadzornega odbora MO SDS Velenje

Mož, oče, dedek in upokojenec Premogovnika Velenje, sicer pa dolgoletni član stranke SDS in redni udeleženec shodov ODBORA 2014, odbora za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kjer smo zahtevali, da Vrhovno sodišče sprejme takojšnjo odločitev o prekinitvi zaporne kazni za Janeza Janšo, odpravo neustavne, nezakonite in nepravične sodbe v zadevi Patria ter dejansko vzpostavitev vladavine prava, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter uveljavitev demokratične države.

Aktivno sem sodeloval tudi v vojni za Slovenijo in sem ponosen veteran vojne za Slovenijo.

Svoj prosti čas posvečam družini in delu na zemlji in v gozdu.

DARINKA VRABIČ

predsednica Ženskega odbora MO SDS Velenje

Rodila sem se 14. novembra 1955 na Sv. Vidu pri Vuzenici kot drugi od treh otrok Francu in Ljudmili Helbl. Osnovno šolo sem obiskovala v Vuzenici, gimnazijo pa na Ravnah na Koroškem, kjer sem leta 1974 maturirala z odličnim uspehom. Po opravljenem sprejemnem izpitu sem se vpisala na Filozofsko fakulteto v Zagrebu, smer sociologija in filozofija, kjer sem leta 1982 diplomirala. L. 1979 sem se zaposlila na srednji kovinarski šoli na Muti, leto kasneje pa nadaljevala z učiteljevanjem na Šolskem centru Velenje, kjer sem tudi dočakala upokojitev. Predava la sem sociologijo in filozofijo ter dosegla naziv svetovalke. L. 2009 sem se v okviru Centra srednjih šol Velenje zaposlila v šolski knjižnici in z dodatnim izobraževanjem dosegla naziv bibliotekar ter pridobila licenco za katalogizacijo.

V času učiteljevanja sem sodelovala z oddelkom za filozofijo na Filozofski fakulteti, kjer sem pripravila vaje za računalniško podprt pouk logike z naslovom Aristotel. Na Dnevu odprtih vrat l. 1998 sem na Šolskem centru Velenje organizirala prvo slovensko »on-line« tekmovanje iz logike.

Sodelovala sem tudi s Hrvaškim filozofskim društvom in predavala v Crikvenici in Lovreču.

Zadnjih devet let, ko sem delala kot bibliotekarka, sem organizirala različne okrogle mize in predavanja, na katere sem vabila slovenske pisatelje.

Leta 2018 sem se upokojila.

V privatnem življenju sem žena možu Albinu, mama sinu Aljažu in babica vnuku Janezu.

Vedno sem bila podpornica in volivka strank Slovenske pomladi, od leta 2014 pa aktivna članica stranke SDS. V zadnjem času sem imela za MO SDS Velenje ter regijski odbor SDS predavanja na temo o izvoru Slovencev ter življenju in delu Jožeta Pučnika.

Aktivna sem na socialnem omrežju Twitter, kjer komentiram aktualne dogodke.

ROK GRIL

član Izvršilnega odbora MO SDS Velenje

Rodil sem se leta 1987 v Slovenj Gradcu. Živim in delam v Velenju, sem oče trem otrokom. Zagovornik tradicionalnih vrednot: družina, dom, spoštljivost, solidarnost, delo...

Po zaključku srednje šole leta 2006 sem kot eden izmed 5 najboljših dijakov, dobil takoj zaposlitev na Premogovniku Velenje, kjer sem zaposlen že 15 let. Po opravljenem pripravništvu sem bil premeščen na hčerinsko podjetje PVINVEST v oddelek jamomerstvo in geodezija. Ob delu sem nato nadaljeval in zaključil študij VŠ na Naravoslovno tehnični fakulteti - smer rudarstvo in geotehnologija na Univerzi v Ljubljani.

Že odkar imam volilno pravico, sem podpornik stranke SDS, z letom 2018 pa tudi njen član in aktivno delujem v Mestnem odboru SDS Velenje. Od leta 2018 sem član izvršilnega odbora MO SDS Velenje. V aktualnem občinskem mandatu sem od leta 2018 predsednik nadzornega odbora Mestne občine Velenje.

V prostem času sem tudi član pihalnega orkestra Zarja Šoštanj, s katerim smo dosegli že kar nekaj zlatih plaket s pohvalo v koncertnem, mednarodnem, zabavnem... tekmovanju.

V svojem življenju pa se držim misli:
Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o prihodnosti, osredotoči se na sedanji trenutek. "Buda"

JERNEJ MARINŠEK

član Izvršilnega odbora MO SDS Velenje

Politično sem začel zoreti marca 1994, ko smo se Slovenci in Slovenke zbrali pred slovenskim parlamentom, ker nam je šlo za Slovenijo.

Diplomiral sem na Akademiji za glasbo v Ljubljani, od leta 1997 sem član kolektiva Glasbene šole Nazarje, ki ga kot ravnatelj vodim vse od leta 2010.

Sem ponosen mož in oče treh otrok, kateri zame predstavljajo najvišjo vrednoto življenja.