Strokovni svet

Strokovni svet MO SDS Velenje

Strokovni svet MO SDS Velenje je statutarno delovno MO SDS Velenje, ki preučuje posamezna strokovna vprašanja, predloge pravnih aktov, ki jih obravnava in sprejema Svet Mestne občine Velenje oziroma izdaja Mestna občina Velenje. Daje pobude, predloge in mnenja Izvršilnemu odboru MO SDS Velenje, svetnikom iz vrst MO SDS Velenje ter drugim predstavnikom v organih MO Velenje iz vrst MO SDS Velenje.