Strokovni svet

Strokovni svet MO SDS Velenje

Strokovni svet MO SDS Velenje je statutarno delovno telo MO SDS Velenje, ki preučuje posamezna strokovna vprašanja, predloge pravnih aktov, ki jih obravnava in sprejema Svet Mestne občine Velenje oziroma izdaja Mestna občina Velenje. Daje pobude, predloge in mnenja Izvršilnemu odboru MO SDS Velenje, svetnikom iz vrst MO SDS Velenje ter drugim predstavnikom v organih MO Velenje iz vrst MO SDS Velenje.

Strokovni svet MO SDS Velenje vodi predsednik Strokovnega sveta MO SDS Velenje, Sebastjan Apat. V ožji sestavi ga sestavljajo predsedniki odborov. Predsednika Strokovnega sveta MO SDS Velenje in predsednike odborov imenuje Izvršilni odbor MO SDS Velenje.

 

Odbori Strokovnega sveta MO SDS Velenje analogno sledi organizaciji uprave Mestne občine Velenje in delovnih teles Sveta MO Velenje:

 

  1. Odbor za javne finance in razvoj
  2. Odbor za gospodarstvo
  3. Odbor za gospodarske javne službe
  4. Odbor za negospodarske javne službe
  5. Odbor za okolje in prostor
  6. Odbor za splošne zadeve in mladinska vprašanja

 

 

Članstvo v Strokovnem svetu MO SDS Velenje

 

Člani Strokovnega sveta MO SDS Velenje so lahko osebe, ki po svoji strokovnosti prispevajo h kvaliteti dela MO SDS Velenje. Članstvo v Strokovnem svetu MO SDS Velenje ni vezano na članstvo v SDS. Posameznik, ki želi delovati v Strokovnem svetu MO SDS Velenje in prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja v MO Velenje, izbere področje dela oziroma odbor, kjer želi aktivno sodelovati in dodati svoj prispevek. Odbori so odprti za vse, ki izrazijo interes in želijo kakorkoli pomagati pri razvoju MO Velenje v okviru programskih smernih Slovenske demokratske stranke.

 

Vsak, ki želi dodati svoj prispevek s svojim aktivnim sodelovanjem vabljen, da se pridruži s svojimi predlogi za razvoj MO Velenje na elektronski naslov: sebastjan.apat@sds.si

 

 

Bodi del prihodnosti MO Velenje in predlagaj. 

obrazec-za-sodelovanje-v-strokovnem-svetu

 

 

 

Sebastjan Apat

Predsednik Strokovnega sveta MO SDS Velenje