Zgodovina

Slovenska demokratska stranka je kot novonastala politična stranka slovenske pomladi nepretrgoma – od njenega začetka do danes – igrala pomembno vlogo. Že v zgodnjem obdobju slovenske demokratizacije sta bili SDZ in SDSS, njeni predhodnici, ključni akterki demokratizacije. Nadalje si težko predstavljamo slovensko politično življenje v tranziciji brez SDS. Jasno pa je tudi, kaj je pomenila SDS za strankarsko in državno politiko v zadnjih letih že relativno konsolidirane demokracije. Skratka, SDS je močno zaznamovala vsa obdobja novejše slovenske zgodovine.

Njen primer jasno dokazuje, da mora stranka, če želi ostati subjekt razmer, torej ‘v igri’, vztrajno in pravilno reagirati na izzive družbe. V nasprotnem primeru lahko hitro postane, če se izrazimo s Cankarjem, suha veja na narodnem telesu. Takih vej in vejic je bilo na Slovenskem v zadnjih dveh desetletjih krepko čez sto. Tudi nekaj takih, ki so veliko obetale in ki so imele nekakšno zgodovinsko upravičenost biti in delovati. Pa mnogim ni uspelo, kajti v demokratični politiki legitimnost ni vnaprej podarjena, ne glede na kakšno (pra)zgodovinsko izkušnjo ali pričakovano socialno vezanost pri politični izbiri. Za vsak glas je treba garati, biti verodostojen. SDS je v 20 letih napravila lep razvoj, postala nepogrešljiva v ideološkem in programskem smislu, zaradi korektne drže in dobrega kadra, ki ga je pridobivala, predvsem pa zaradi dveh izjemnih politikov, ki sta zaznamovala njeno dosedanje življenje, dr. Jožeta Pučnika in Janeza Janše.