INTERESNE ORGANIZACIJE SDS

Ženski odbor SDS (ŽO SDS)

Predsednica: Darinka Vrabič

Ženski odbor SDS se zavzema za odpravljanje neenakosti v politiki zaposlovanja žensk, trudi se za zagotavljanje enakih možnosti na delovnem mestu, kar pomeni, da prejemajo ženske za enako delo enako plačilo in imajo tudi enake možnosti za svoje poklicno napredovanje. Odbor se tudi zavzema za večje sodelovanje žensk v postopku političnega odločanja, za večji odstotek zastopanosti žensk v predstavniških in izvršilnih organih, zato tudi ženske spodbuja, da se dodatno politično izobražujejo. Odbor se vključuje v reševanje socialnih problemov, zavzema se za pravičnejšo stanovanjsko politiko, posebno za mlade družine, za izboljšanje zdravstvenega varstva žensk, otrok, mladine in ostarelih ter invalidnih oseb. Posebno skrb pa Odbor namenja odpravljanju vseh vrst nasilja nad ženskami in otroci ter odpravljanju vseh oblik zasvojenosti (alkoholizem, mamila).

Kontakt

Naslov: Ženski odbor SDS
Trstenjakova 8
1000 Ljubljana s
Telefon: +386 1 4345 450
Faks: +386 1 4345 452
E-pošta: info@zo.sds.si