Slovenska demokratska mladina

Slovenska demokratska mladina (SDM) je slovenska mladinska politična organizacija, ki je podmladek Slovenske demokratske stranke (SDS).

Trenutno v okviru SDS združuje več kot 3000 članov v starosti od 15 do 30 let.

Organizacija

SDM deluje preko svojih občinskih in mestnih odborov (OO SDM, MO SDM) in regijskih koordinacij (RK SDM), pri čemer temelji na političnem programu SDS kot tudi na njenem lastnem programu, ki vključuje področja izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti in zdravstva, organiziranja mladih in mladinske politike, mednarodnega sodelovanja, kulture, športa, okoljevarstva in obrambe.

Prav tako podmladek organizira izobraževalne seminarje in okrogle mize ter rekreativne, zabavne, kulturne in obrambe. Sodeluje z drugimi organizacijami mladih v Evropi in drugod po svetu ter z demokratičnimi organizacijami mladih Slovencev v zamejstvu.

V mednarodnem mladinskem prostoru SDM sicer deluje kot polnopravna članica podmladka Evropske ljudske stranke (YEPP), Demokratične skupnosti mladih Evrope (DEMYC) in Mednarodne demokratične unije mladih (IYDU).

Predsednik SDM Velenje je Žan Tajnik.