Prihodnjo nedeljo nas čakajo lokalne volitve, in dobro smo pripravljeni, zastavili smo si zahtevne cilje.

 

Prebivalci Velenja smo že od 1895 navezani na Premogovnik, ki je bil vsa leta gonilna sila razvoja v dolini. S Premogovnikom je seveda tesno povezan sistem Termoelektrarne Šoštanj in ob dolgoročnem zapiranju Premogovnika smo vsi močno zaskrbljeni. Upravičeno, kajti zapiranje bo prineslo s seboj tako ekonomske kot socialne težave in če prestrukturiranje ne bo učinkovito, bo dolina priča socialni bombi. Zato si bomo prizadevali za ustanovitev malih in srednje velikih podjetij, ki bodo poganjala gospodarstvo, ob tem pa bodo ustvarjala številna delovna mesta. Letnica, ki se predvideva za izstop iz premoga, je 2033. Ali bomo v Sloveniji do tedaj uspeli nadomestiti obstoječe vire električne energije, ostaja ta hip odprto. Strategija, ki je pripravljena, ne določa odgovornega organa, ki bo spremljal in usmerjal celoten proces ter ščitil interese naše regije. Za prestrukturiranje je namenjenih 235 milijonov evrov, kvota je namenjena za dve področji, kjer pa se Zasavje zapira že 20 let in je šla skoraj milijarda sredstev v zapiranje, bi bilo prav, da se sprejme zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in se sorazmerno več sredstev nameni naši dolini za prestrukturiranje in nujno potrebna nova delovna mesta. Dokler Slovenija ne bo imela energetske strategije, mora Premogovnik Velenje obratovati, da ne bomo odvisni od drage energije iz tujine. Po zagotovilih strokovnjakov je premoga dovolj (100 mio ton in več), ki ga lahko TEŠ porabi za proizvodnjo električne energije. Ob tem v stranki SDS zagovarjamo zeleni pristop h koriščenju sklada za pravičen prehod.

 

Zdravstvo: Začeli bomo tam, kjer najbolj boli, pri zdravju. Ko razmišljamo, kaj je najbolj pomembno, kaj je tisto, brez česar se ne da in brez česar je vse ostalo nepomembno, je to zdravje. Skrb za zdravje bo ena od naših prednostnih nalog. Vsi skupaj ugotavljamo, da zdravstveni sistem ne deluje dobro niti na državni ravni, vendar lahko na občinski ravni vsaj nekoliko vplivamo na to, da se to spremeni. Si resnično lahko vsak izmed nas izbere svojega zdravnika? V praksi že ni tako. Zaradi nedopustno dolgih čakalnih vrst se odločamo, da bodisi plačamo storitev iz lastnega žepa ali pa se vozimo po Sloveniji in iščemo storitev, ki bo dosegljiva v doglednem času. Ljudje smo na prvem mestu. Vloga občine je, da na primarni ravni zagotavlja zdravstveno oskrbo. Danes smo lahko na 24ur prebrali, da direktor ZD Velenje na lastno iniciativo novači zdravnike iz Bosne. V SDS Velenje predlagamo, naj se z določenimi bonusi pritegne domačine, ki so po končanem študiju medicine ostali v Ljubljani ali se odpravili v tujino. Omogočimo jim dobre bivalne pogoje, najem občinskih stanovanj, pritegnimo jih z dodatnimi bonusi, da se bodo radi vrnili domov in da se bomo o lastnem zdravju lahko z zdravnikom pogovarjali slovensko. Predlagamo, da se čakalne vrste odpravi tako, da se zagotovi financiranje zdravstvenih storitev na primarni ravni, tako tistih, ki so v mreži javne zdravstvene službe kot zdravnikov izven te mreže.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za mlade in za mlade družine je potrebno dodelati stanovanjsko politiko v sodelovanju s stanovanjskim skladom RS tako, da bomo spodbujali gradnjo novih stanovanj za MLADE in za MLADE
DRUŽINE – namensko povečanje fonda zgrajenih stanovanj za mlade družine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Med perečimi problemi, ki jih zaznavamo, je tudi delovanje javnih zavodov in občinske uprave. Pri tem predlagamo bolj pregledno poslovanje, predvsem pa nadzor javnih financ. Zavzemali se bomo, da bodo na spletnih straneh MO VELENJE objavljeni vsi posli nad 3000 EUR, ter zahtevali uvedbo organa za nadzorovanje javnih financ.

 

Zavzemali se bomo za zdravo, varno in čisto ter zeleno orientirano občino. Vztrajali bomo pri pogozdovanju in urejali primestne gozdove, ter se zavzeli za ureditev prometnih površin. Nujno je, da se dokonča gradnja obvoznice. V Velenju smo v zadnjih nekaj letih priča pogostim zastojem in zgostitvam prometa, zlati ob konicah. Najhuje je v smeri proti Celju, kjer se promet po polževo vleče od krožišča na Šaleški cesti pa do trgovinskega centra Velenjka, včasih še naprej do odcepa za Bevče ali celo do Vinske gore, ter v smeri od Šoštanja oziroma iz Savinjske doline. Poleg tega je promet deloma oviran tudi v mestu samem, na primer na Partizanski cesti, kjer je zožanje ceste že prav nevarno, nerodna pa je tudi rešitev parkiranja ob vrtcu Najdihojca na Prešernovi cesti. Prav tako se lahko vprašamo o smiselnosti nekaterih označenih kolesarskih poti, ki so se vrinile na cesto in ne ob njo, in predstavljajo voznikom kot tudi kolesarjem težavo in nevarnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prizadevali si bomo za ureditev hotela za male živali ter zavetišča za male živali.

 

Načrtov je še več, o njih se bomo lahko pogovorili še v torek, sredo in četrtek na stojnici na trgu v mestu pri Galeriji. Veseli bomo vaših predlogov in klepeta z vami.

nadaljujte z branjem

Sorodni prispevki